NA KOHO MŮŽETE NARAZIT ?

26. května 2017 v 10:26
Každá rasa má své specifické vlastnosti, apeluji proto na Vás abyste mi nedělali žádné nesmyslné křížence!
Ve hře se mohou vyskytnout rádoby kříženci ve starých svitkách, ale ve hře je to umožněno velmi málo.
U jednotlivých rasových druhů jsou takovéto buttonky :
AKTIVNÍ ___________ NEAKTIVNÍ
Znamená to, že si na rasu můžete nebo nemůžete vytvořit charakter, berte to na vědomí, aby se předešlo zbytečnému dohadování se se Správci typu, proč Vaše postava není na webu apod. Jedná se také o ovlivňování Vašich charakterů, nemůže ve hře být například najednou deset draků a jen jeden jezdec, ale hlavně, aby byl pro každou rasu aspoň jeden zastupitel.
COMUN

AKTIVNÍ


(Komun)
Jsou to lidé jak je známe, nevynikají silou ani magickými schopnostmi. Lehce se zraní a nežijí dlouho oproti Obdařeným a Čarodějům, u kterých se stárnoucí proces zastavil. Vynikají však svou šikovností a náturou.
Těší je manuální práce, rádi tvoří a vyrábí. Jsou zastoupeni v hojném počtu a zvládají dělat jakoukoliv činnost.

Mají cit pro runovou magii a pokud jsou požehnáni Anděly, propůjčí jim svou moc jen pokud jsou nebesům oddaní.


ČARODĚJOVÉ AKTIVNÍ RASA OMEZENA POČTEM: 2/0

Čarodějové, mágové, kouzelníci, černokněžníci... Ano, mají spoustu jmen a každý z nich oplývá jinou mocí. Jsou mazaní a ambiciózní, také jsou ale i velmi dobrými obránci. Čarodějem se stávají jedinci pouze z řad lidí, nezávisle na pohlaví.
Rodí se se znaménky ve tvaru měsíce a dokáží své magické schopnosti rozvinout a používat jen díky síle Dračího dechu; jde o blankytný krystal umístěný v hrdle dračím. To je důvod, proč jsou draci loveni.
Mimo užívání klasické magie čarodějů také často vynikají v užívání runové magie; obzvlášť pak elementární runy, používané v boji proti drakům, např. oheň či led. I v zakázané magii se našlo několik zástupců a pravděpodobně dodnes ji někdo z nich stále užívá; obvykle ale uzavírají kontrakt s méně silnými démony, které pak dokážou přivést z Nifelhaimu do Albionu pod podmínkou přísné poslušnosti.


TABITHAS
AKTIVNÍ RASA OMEZENA POČTEM 2/0
Tajuplné bytosti. Přízraci, fantomové, duchové prazvláštních zjevů z dob minulých. Lidé je často nazývají požírači. Tyto bytosti jsou svázáni s místem či dokonce předmětem. Jejich pevná schránka je jejich útočiště. Ale jejich schopnosti jsou dosti omezené, avšak co mistrně ovládají, je převtělení a posednutí. Po nějakou dobu navážou svou mysl na člověka, který se jim podvolí, poté se svážou s ním nebo s předmětem, který hostiteli patří. Hostitel si nemusí ani uvědomit že se k němu Tabithas připojil, záleží pouze na Tabithas, zda se zjeví ve své formě, která je ale nestálá, působí jako kdyby byla z mlhy. Tabithas si vybírají svou podobu sami, mocnější z nich ze sebe dokonale dokážou udělat člověka, ovšem zapomínají mrkat. Když se Tabithas spojí s velmi mocným čarodějem, může díky kontraktu nabýt formy, kdy se může dotýkat věcí a existovat v čase nejen pro svého hostitele, a jeho síla se ztrojnásobí - poznáte je podle rudých očí. V této formě dokáže plně využít své nadání, které je spojeno s duší všech živých bytostí. Takhle mocný Tabithas s kontraktem dokáže zneškodnit protivníka vysáním jeho duše, kterou pohltí.
OBDAŘENÍ
AKTIVNÍ
Jinak nazývaní také jako dračí jezdci.
Jsou to lidé, kterým se dostalo nevýslovného daru, a to spojit svůj život s drakem < Thuluk > . Rodí se s vrozeným potenciálem pro draky jako takové, proto byly později zakládány jezdecké klany, ve kterých se s nově narozeným jedincem rodilo i dráče z vajec. Tím došlo k propojení už od začátku a následně drak s jezdcem tvořili velmi silnou dvojku v bojích.
Existuje ovšem legenda, jež popisuje událost, kdy si jezdec osedlal i divokýho draka; o elfském chlapci, jehož život zachránila dračice a o několik let později, když se znovu setkali, byli nuceni utéci a tak drak nechal zcela někoho cizího prvně nasednout na svůj hřbet.
Obvykle se jezdcem stane Comun, ti nejlepší pocházejí právě z této rasy, není ale výjimkou, kdy si draka podmanil i někdo z jiného rasového druhu.
Jezdec a drak jsou spojeni myšlením; ačkoliv jsou draci pouze mystičtí plazi, mentálně jsou na úrovni člověka a proto dokáží komunikovat bez problému.
Díky jejich spojení se oboum dopřeje dlouhověkosti a jezdci následně dokážou rozumět dračímu jazyku.
ELFOVÉ AKTIVNÍ
Jsou velmi inteligentní a sobečtí, říká se, že královna Elfů vlastní sbírku cenných spisů. V těchto spisech je sepsána historie všech ras a samotné všudypřítomné magie. Právě Elfové jsou mistři Runové magie. Nikdy se do žádných konfliktů nezapojovali, důležitější pro ně je jejich vlastní prosperita a ochrana lesa. Jsou vysocí a krásní, opovrhují ostatními rasami - příjdou jim zbytečné - hlavně Comuni. Jsou výbornými střelci a jejich dřevěné luky a šípy jsou mistrovskou prací, která se předává z generace na generaci. Mají schopnost rozumět přírodě a lesním duchům, dá se říct, že dokážou naslouchat hlasům lesa a jejich obyvatel. Jejich schopnost se jmenuje prozření, znamená to, že jim sama příroda nadělila dar který jim umožní vidět to co mělo zůstat skryto. (Např. dokážou vidět úlomky minulosti na určitém místě či předmětu, počet osob, osudy a zahlédnout střípek toho co se tam stalo.) Také ovládají podobnou schopnost jako Obdaření, jen hlas dračí je jejich uším skryt, avšak vycítí, že jim od draka hrozí nebezpečí nebo naopak.
MAWERIC
AKTIVNÍ
Nevyzpytatelná a prohnaná rasa. Věrnost, čest a podobné věci jim nic neříká, alespoň takto se jeví. Říká se, že tato rasa se zrodila ve stínech za svitu luny, a proto ovládají mistrně zmizení a iluze. Jejich schopností je přemisťování, dokážou své tělo rozložit do malých, oku sotva viditelných, částí a zmizet. Někteří z této rasy dovedli svou schopnost k dokonalosti a zneviditelní se, avšak jejich moc je závislá na denní době, odpoledne jsou slabší, ale jakmile padne noc, jejich síla je nepřekonatelná, zbaví se vás bez mrknutí oka. Jejich tělo v tomto stavu vůbec nic neváží proto jejich kroky nejsou slyšet. Mají rádi zlato, cenné věci, krásné ženy, silné víno a ostré sečné zbraně. Za peníze jsou ochotní zradit vlastního druha. Není lehko s nimi vyjít, pochlebováním možná. Jsou od ostatních ras rozpoznatelní rohovitými výběžky na hlavách, někteří místo toho mají jen chápavý ocas s šípovitým zakončením ostrý jako nůž.
VÍLY AKTIVNÍ
Nebo také Bludičky. Je to rasa velmi bázlivá, ale i zvědavá. Jsou zastoupeny v malém počtu a tvoří jakési vesničky v korunách stromů. Nejčastěji narazíte na vílu ženského pohlaví, jsou tvrdohlavější než mužské víly a tak svou zvědavostí se občas připletou do nepříjemných situací a prozradí se. Dorůstají do výšky maximálně dvaceti cenmetrů, kompenzují si to však křídly které jim umožňují létat. Jejich schopností je léčení. I přes jejich rozměry dokážou vyléčit opravdu velice ošklivé a rozsáhlé rány, slabé víly to může vyčerpat natolik, že ztratí vědomí. Jsou vyhledávané lovci pro svůj Vílí prach, který má omlazující účinky. Vílu mluvit ovšem jen tak neuslyšíte, má velmi slabounký hlas, proto našeptají do uší. Nemají rády Mawericky protože si je dobírají a šikanují je. Ze srandy je chytají a házejí do vody - mokrá víla nemůže létat. Toto malé stvoření je také opředeno děsivými historkami zejména od lidských ras, prý tyto víly kradou malým dětem čerstvě vypadané zoubky a pojídají je, ale kdo ví, co je na tom pravdy. Také, že umírající víly uschnou jako suché listí a rozdrobí se na prášek.
Jediné, co je však potvrzené je, že ze sebe v noci vydávají jakési světlo, bylo již několikrát takto víla spatřena - jako světélko, které bloudí lesem.
ANIMAE AKTIVNÍ
Děti přírody, hravá, divoká a nespoutaná rasa zvířecích lidí, kteří vynikají v nejrůznějších věcech, jako je třeba lov, až po hudbu. Jsou specifičtí pro svou výšku; Animae ženského pohlaví dorůstá do výšky 150 centimetrů, pak už ne, muži jsou o něco vyšší. Dalším poznávacím znamením jsou zvířecí uši a ocasy, někteří mají i delší drápy, oči podobné spíše zvířeti a tak podobně. Jsou velmi ohební a hbití - dokážou chodit po dvou, ale i po čtyřech jsou zdatnými běžci. Tropí si legraci z Beastialů. Výdrž jedinců Animae rasy je daleko větší než u ostatních ras, jsou skvělými stopaři, ovšem společníky na cesty moc ne - svou tlamu nikdy nezavřou a často říkají nahlas to, co si myslí. Děti přírody mají mocný dar, který se rozvijí individuálně u každého jedince - a to je třetí oko; vidí to, co se stane, kdy a na jak dlouho však ovládat nijak neumí. Vidět Budoucnost však není nic dobrého a proto Animae jsou takový jaký jsou, jejich nejhorší slabinou je zapomínání, neudží v hlavě skoro nic, když se nesoustředí a není to pro ně životně důležité. Nadbytek informací má příčinu selekci jiných.
BESTIAL AKTIVNÍ
Nenechte se zděsit názvem, ten dostali od Elfů. Tito statní zvířecí obři budí respekt a není radno je provokovat. Jejich těla dorůstají do dvou metrů. Většinou jsou to kočkovité a psovité šelmy, plazi rodu Bestial jsou již jen povídačky pro malé lidské děti, aby nezlobily. Bestialové mají výbušnou povahu a bývají často podráždění už jen z počasí. Mají sklon vše zaznamenávat, i když se řídí spíše pudově, touží po vzdělanosti. Víc, než pro své znalosti, jsou známější jako zdatní bojovníci. Mají ze všech ras největší fyzickou sílu a jsou hodně odolní proti magii čarodějů, také jsou skvělými hledači drahých kamenů, hlavně modrého magického kamene jménem dračí dech, který čarodějové potřebují k použití magie - mají na to zkrátka čich. Jsou věrní svým představám a snům, jejich ducha jen tak někdo nezlomí. V historii království se proslavili hlavně díky výrobě nejrůznějších zbraní a brnění.
ALTALENEAKTIVNÍ
NPC rasa draků, jsou to nejmenší draci v Albionu, nevynikají ani tak chytrostí a náturou jako Thuluk, ale jsou mrštní a většinou se zdržují ve skupinkách, takže i tím se stávají nebezpeční. Dráčata po vylíhnutí se dají ochočit, i dospělý jedinec po čase a pravidelném krmení si k Vám nalezne cestu, avšak když se mu něco nebude líbit, je schopný vás okamžitě rozsápat.

Zajímavost - jejich barva se liší podle toho, kde se Altale vyskytuje; pokud sídlí u hornatých oblastí, jeho barva je šedá až červená, pokud u lesních jeskyních - je tmavý až nazelenalý, pokud u vodních ploch, jeho šupiny chytnou stříbřitě modrý nádech.

Výška kohoutku: 1 - 1,5 m

THULUK AKTIVNÍ

Draci pro obdařené

Dračí rasa, jež se vyskytuje ve světě mezi lidmi i nelidmi nejvíce. Díky užitku možnosti "ochočení" a následného využívání dračí moci - rychlosti, ohně, létání - slouží často hlavně lidem, dále například i elfům, jako mocná zbraň. Thulukové jsou mentálně na úrovni lidské bytosti, mnohdy ovšem i více inteligentní.
Vyskytují se také volně v přírodě, jde pak o tzv. divoké draky, již ale podmanit nejde tak snadno, ne-li vůbec. Říká se, že tito draci jsou několikrát silnější než draci, kteří se rodí společně s jezdcem.
Jejich hlavní schopností je propojení mysli s jezdcem, jehož si sami zvolí. Dochází zde i k psychickému poutu mezi oběma - stávají se společníky na život a na smrt.
Jsou mnohem silnější než Altale, slabší než Draciani s tím, že i pro Draciana je hloupost jít a bojovat s Thulukem bez plánu naslepo.

Výška kohoutku : 2,5 - 3 m

PRADÁVNÍ AKTIVNÍ SE SOUHLASEM SPRÁVCE
Legendární draci s velmi vysokou dlouhověkostí, moudrostí a sílou. Jsou to strážci pokoje na zemi. Pokud je neprovokujete, zbytečně neublíží. Kvůli své velikosti mohou obývat jen rozlehlé prostory, hlavně hory, údolí, hlubiny lesů; vytvářejí prostředí pro duchovno a magii.
Jejich další schopností je promlouvání ke každému skrze myšlenky. Není zde žádná možnost si Pradávného podmanit, ač to spousta bytostí zkoušela. Když jeden Pradávný zahyne, nový se zrodí; jak ale, to je záhadou.

Výška kohoutku: 15 m - a více
DRACIAN AKTIVNÍ RASA OMEZENA POČTEM: 2/0
Také se jim říká potomci národa Dračího, Slzy mocného pradávného draka Namidy, jež obětovala svůj život. Byli stvořeni bohyní Nue, z prolité krve a slz Namidy, jako připomínka jejího něžného činu a trestu pro oba milence.
Jsou to stvoření podobná lidem, jejich hlavní schopnost je možnost změnit své tělo i mysl na dračí. Dále dokáží komunikovat v dračí řeči i v lidské podobě a naopak, v lidské řeči i v dračí podobě. Také mohou vyvolat interakci mezi nimi a jinými draky, aniž by muselo dojít k jakémukoliv propojení. V dračí podobě jsou Draciani mnohem větší a silnější než Thuluk, ale nikoliv než Pradávný.
Stejně jako u Mawericů, je jejich síla větší v noci. Jednou do roka o slavnostech cyklu, kdy se oba měsíce protnou, dochází k nucené proměně dracianů; v tu chvíli se jedinec neovládá a má zatemněnou mysl.

V případě zájmu o tuto rasu, ještě před sepisováním registrace, apelujeme na Vás, domluvte se nejdřív s tvůrcem hry. Je možnost, že se andělé budou vyskytovat ve hře více než démoni, ovšem má to svá pravidla.

Arkádii (Nebi) vládne svatá trojice Gabriel, Michael, Rafael; to jsou opravdu jediní nejmocnější andělé, již sestupují z Arkádie a z Comunů vybírají své svaté bojovníky, kterým propůjčují svou moc a ti se stávají jejich Patrony. Jeden Comun může mít jen jednoho patrona. Ostatní andělé sestupují na zem Albionu také, ovšem málokdy a neoplývají takovou mocí jako svatá trojice.
Andělé, již žijí na zemi, jsou buď padlý, nebo se anděl dopustil prohřešku a byl vykázán za trest. Mezi pádem a vykázáním je rozdíl, když anděl padne, je to nevratné, jsou mu spálena křídla a nemůže létat, tím se už nemůže vrátit na nebesa.


Útočiště ARKÁDIE - Svět Andělů a Bohů. Nebe.


V případě zájmu o tuto rasu, ještě před sepisováním registrace, apelujeme na Vás, domluvte se nejdřív s tvůrcem hry. Je možnost, že se démoni budou vyskytovat ve hře, ovšem má to svá pravidla.

Zaprvé, čerpejte ze jmen již zmíněných démonů - Azazel, Belphegor, Cerberos aj.
Jejich podstata je vždy zlá nebo neutrální, s tím, že jim jakkoliv škodit a vyvolávat rozepře nevadí. Vládcem Nifeilhaimu po pádu Satana je Lucifer, je to tichý vládce, jenž svůj svět neopouští (Nehratelný post), jediné, o co mu jde, je uvrhnout Albion do temnoty; proto démoni mají otevřené pole působnosti dle jejich libosti. Démoni mají nejrůznorodější vzhled, proto můžou mít rohy či černá křídla, pokrytá peřím či jen blánou, a mít ocas. Díky kontraktu s jinou rasu můžou propůjčit svojí sílu někomu jinému, tím pádem se z něj stává démon, který je ovládán. Pokud démon sepíše smlouvu či někoho posedne, v tom případě ten, který ovládá, je démon. Pozn.: Mezi démony se počítá Goblin, Nekromancer, Succuba atd.


Útočistě NIFELHAIM - Svět démonů. Podsvětí. Peklo.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama